Po dobu realizace jednotlivých částí kanalizace bude obtížný přístup techniky TS Nové Město pro vyvážení popelnic. Proto bylo dohodnuto s dodavatelem SPH Stavby, že v takovém případě zajistí sám svoz popelnic od domů a zpět. Pouze žádáme všechny, aby na svoje popelnice uvedli viditelně číslo popisné domu. Již v pondělí 21.5. tedy nechte popelnice na běžném místě k vyvážení. TS přijedou po dohodě s SPH později než obvykle - asi v 9.00 hodin.