V rámci posleního kontrolního dne stavby Rokytno - kanalizace předal zhotovitel stavby aktuální harmonogram prací. Jsou v něm uvedeny termíny, ve kterých předpokládá realizovat jednotlivé stoky. Stavební práce se nyní budou týkat spodního konce, v dubnu bude realizována stoka D a od 9.5. budou zahájeny výkopové práce na stokách D-1 a E, tedy v místní komunikaci směrem na Vlachovice. Silnice zde bude oficiálně pro provoz uzavřena, místní provoz pro obyvatele bude zajišťován střídavě od Rokytna a od Vlachovic. Konkrétní činnost a omezení na dané dny je nutné řešit se stavbyvedoucím panem Bílkem.

Pro občany bez možnosti prohládnout jednotlivé obrázky zde na internetu bude situace s datumy realizace vyvěšěna v čekárně.

Na těchto stránkách jsou oficiální zápisy z kontrolních dnů s přílohami ke stažení zde: http://www.rokytno-nm.cz/index.php/remository/kanalizace/kontroln%C3%AD-dny/

Situace jednotlivých stok zde: http://www.rokytno-nm.cz/index.php/remository/kanalizace/situace-pdf-07-2016/