V tomto týdnu nechal zhotovitel stavby kanalizace geodeticky vytyčit jednotlivé šachty už také uvnitř samotného Rokytna. Práce na hlavním sběrači od Maršovic se pomalu blíží ke konci, a tak se technika postupně přesune blíže k obci a na jednotlivé podružné stoky. Stavbyvedoucí firmy SPH pan Bílek bude nyní postupně kontaktovat majitele pozemků, přes které vedou jednotlivé stoky D, E, G, H, které leží mimo hlavní silnici. Bude chtít dohodnout přesné vedení trasy, jak budou vyřešeny překážky a další souvislosti, včetně předpokládaného termínu provádění.

Připomínáme, že projektová dokumentace hlavních tras je ke stažení jako zazipovaný soubor pod tímto odkazem: http://www.rokytno-nm.cz/index.php/remository/func-startdown/15/