Ačkoli stavební stroje se pohybují stále teprve na hlavním sběrači mezi Rokytnem a Maršovicemi, už nyní je čas pro plánování hlavních prací. Z pohledu dopravního provozu jsou nejdůležitější stoky, které leží přímo v silnici II/354. Jejich realizaci předpokládá dodavatel stavby předběžně od 11.června do 31.července 2018.

  • Stoka A - v silnici bude část 150m napojení od poslední šachty v Maršovicích po odbočení na starou cestu do ŠA5 (tam už je ke dnešku připraveno); TERMÍN 2.7. - 25.7.
  • Stoka B - část na začátku obce (od Tlustošů po Penzion), délka 70 metrů; TERMÍN 11.6. - 25.6.
  • Stoka C - hlavní část až po křižovatku u Zelených; TERMÍN 11.6. - 25.7.

Od 25.7. by proběhla pokládka nové 5 cm obrusné vrstvy v celé šířce komunikace, tzn. musí být předtím v celé šířce také vyfrézována. Šachty mají být v ose jízdního pruhu, aby byly co nejméně pojížděny, poklopy musí být samonivelační. Termíny je nutné brát zatím jako předběžné, bez záruky. Přesně určeny budou až stanovení přechodné úpravy provozu Městským úřadem. 

V každém případě bude provoz značkami omezen, oficiální objízdná trasa povede přes Fryšavu a Tři Studně. Pro obyvatele Rokytna bude příjezd do obce umožněn s nutností počkat u pracovních míst, v řešení je možnost průjezdu autobusů zadem kolem objektu Agra pro případy. Proto doporučujeme na uvedené období neplánovat např. navezení uhlí nebo stavební práce. Podrobnosti budou uvedeny později.