Realizace splaškové kanalizace pokračuje v zimních měsících na hlavní stoce ve směru od Maršovic. Je tak využit čas, kdy soukromá pole a louky nejsou zemědělsky využity, na části musí proběhnout skrývka ornice.

Na začátku rok 2018 byl dokončen protlak pod silnicí II/354, kterým se sběrač dostává z pravé části nalevo (ve směru od Rokytna). Trasa v projektové dokumentaci byla vytvořena podle výškové konfigurace terénu.

Nyní čeká stavbaře obtížná část přes "obecní" les v poslední zatáčce před Rokytnem a dlouhá část v louce, která je přes léto využívaná jako pastevní pro dobytek.

Do samotného Rokytna se bagry dle harmonogramu pustí v dubnu.