V úterý 28.listopadu byl "plac" u bývalé prodejny svědkem slavnostního zahájení stavby rokytenské kanalizace. Investora akce Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko zastupovala jeho předsedyně Dagmar Zvěřinová, přítomen byl rovněž starosta Nového Města Michal Šmarda. Za zhotovitele firmu SPH pronesl pár vět Petr Horáček, cílem je dokončit hlavní práce do konce října 2018. Stavba byla zahájena symbolickým poklepáním šachtové skruže. Ceremoniál musí proběhnout u všech akcí, pokud  je čerpána evropská dotace, v našem případě z Operačního programu životní prostředí  přes 12 mil. Kč z celkových 19.

Více fotografií v článku ve Žďárském deníku.