Ve čtvrtek 26.10. se v budově SVK Žďársko uskutečnil první kontrolní den stavby Rokytno - kanalizace. Nejdůležitější zprávou je, že zhotovitel nyní čeká na materiál a v týdnu od 6.listopadu zahájí zemní práce na přivaděči od Maršovic, konkrétně na Slámově louce vpravo od silnice ve směru od Nového Města. Geodeti už zde vytyčili trasu v kraji louky, jak je vidět na fotografiích. Platí, že během zimy se bude stavba odehrávat zatím pouze mimo samotné Rokytno. Projektant současně informoval o postupu projektování přípojek. Kontrolní dny se budou konat příště už v rokytenské hasičárně.