V úterý 5.9.2017 bylo na novoměstské radnici mezi zástupci investora a zhotovitele protokolárně předáno staveniště akce "Rokytno - kanalizace". Investora bude při výstavbě z pozice stavebního dozora zastupovat Ing. Petříček, dodavatelem stavby je firma SPH Stavby. Cena ve Smlouvě o dílo je 20,7 mil.Kč bez DPH.

Do 15 dnů proběhne předání přímo na místě, současně bude upřesněn harmonogram. Z celkové částky je v plánu letos proinvestovat 2,87 mil.Kč, tedy pouze malou část, a to na hlavní stoce mezi Rokytnem a Maršovicemi. Důležitá bude nyní dohoda investora a zhotovitele se zemědělci - Agrem Měřín a dalšími. Hlavní práce budou zahájeny na jaře 2018. Celková doba výstavby je smluvně zakotvena na 16 měsíců.

Současně místostarosta Marek sdělil, že naprostá většina občanů podala žádost o společný postup při projektování přípojek - celkem 71 žádostí.