Na veřejné schůzi dne 17.7.2017 byla řešena chystaná realizace splaškové kanalizace a zejména projekt přípojek jednotlivých objektů. Za vedení N.Města byl přítomen místostarosta pan Marek a pan Hemza z Odboru investic, dále projektant kanalizace Ing. Novotný a zástupce Vodárenské společnosti. Účast občanů Rokytna byla hojná, pouze pro připomenutí hlavní závěry:

  • Aktuálně se dokončuje se výběr dodavatele pro realizaci, měl by být dokončen v nejbližších dnech. Poté bude stanoven harmonogram realizace, která musí v každém případě skončit do konce roku 2018.
  • Projekt hlavní stoky zahrnuje rovněž odbočky k jednotlivým objektům na veřejné části. Je však nutné, aby každý majitel napojované nemovitosti zpracoval projekt přípojky do vlastního objektu a zajistil na ni územní souhlas.
  • Vedení města zajistilo dohodu s projektantem Ing. Novotným, že může jednotlivé přípojky vyprojektovat. Cena za projekt je 1900,- Kč bez DPH. Každý, kdo chce takto projekt vypracovat, má do 4.8. předložit vyplněnou žádost (ke stažení zde) buď přímo na Městkém úřadě nebo ji hodit do schránky panu Lukešovi. Další podrobnosti jsou sepsány na konci žádosti. Projektant každý jeden objekt osobně navštíví a bude řešit individuální záležitosti napojení. Má k dispozici kamerový průzkum stávající jednotné kanalizace a je schopen určit místa původních napojení. Projektant posléze zajistí i administrativu územního souhlasu přípojky.
  • Nová oddílná kanalizace půjde průměrně 50 cm pod úrovní současné jednotné kanalizace, proto by neměl být problém s výškovým napojením. Do splaškové kanalizace nesmí být zapojovány drenáže dešťové vody. Přípojka by měla rovněž obcházet původní septik.
  • Celá kanalizace je koncipována jako gravitační, z toho důvodu nejsou do projektu zahrnuty objekty č.p. 49 (hasičárna), 40, 52 a 78 - zde se předpokládá v budoucnu individuální tlaková kanalizace.