Obecné informace

I Nové Město se přidalo k organizování humanitárních sbírek pro Ukrajinu. Pokud byste chtěli této možnosti využít, zde jsou bližší informace.

Jak už většina z vás zaregistrovala, od prvního září platí nová pravidla pro používání kotlů na pevná paliva. Zde jsou aktuální informace.

V Rokytně proběhne ve čtvrtek dne 27. května 2021 od 17.10 do 17.30 hodin, u Hotelu, naproti autobusové zastávce. Zde jsou ke svozu podrobnější informace:

Jak již bylo avizováno v zápise ze schůzky OV, proběhne v naší místní části svoz nebezpečných a objemových složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení.

Svoz proběhne ve čtvrtek 2. července od 17.10 do 17.30 hodin, sběrné místo je u Hotelu Rokytno. Zde jsou detailní pokyny ke svozu: