Obecné informace

Jak již bylo avizováno v zápise ze schůzky OV, proběhne v naší místní části svoz nebezpečných a objemových složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení.

Svoz proběhne ve čtvrtek 2. července od 17.10 do 17.30 hodin, sběrné místo je u Hotelu Rokytno. Zde jsou detailní pokyny ke svozu:

Provoz zubní ordinace o vánočních svátcích

V úterý 29. října se v Novém Městě uskuteční setkání zástupců CHKO Ždárské vrchy s občany Nového Města a místních částí. Níže je přiložená pozvánka, pokud by někdo měl zájem, ale termín mu nevyhovoval, je možné využít i setkání v náhradních termínech na jiných místech viz. info níže.

Dle informací společnosti E.on dojde 7. 11. k přerušení dodávky el. energie z důvodu plánovaných prací. Bližší detaily v přiloženém informačním letáku E.onu.