Na žádost MěÚ zveřejňujeme informace týkající se ořezu, přip. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s.