S rostoucí intenzitou silničního provozu v posledních dekádách se potýkají všechna města a obce v České republice. Hledají se nová účinnější opatření pro zklidnění dopravy, budují se nové zpomalovací prvky, instalují radary, inteligentní semafory. Také občané Rokytna jistě zaznamenali mnohem víc automobilů, které každý den projedou oběma směry po silnici II/354. Přičemž mnoho z těchto řidičů bohužel nedodržuje základní pravidlo - dodržení maximální povolené rychlosti.

 Právě v těchto týdnech probíhá nové celostátní sčítání dopravy. Je organizováno zpravidla v pětiletém intervalu, poslední proběhlo v roce 2016, předchozí ve 2010. Jaké jsou jejich výsledky? Přes Rokytno projedlo v roce 2016 každý den průměrně 2177 vozidel. Z toho 176 nákladních a autobusů, které jsou z pohledu hluku a zatížení vozovek nejvýznamnější. Detailní rozdělení je uvedeno na konci článku.

Oproti roku 2010 došlo k nárůstu o 15% a dá se předpokládat, že letošní měření potvrdí další zvýšení intenzity.

Nové Město na Moravě zadalo v roce 2019 studii proveditelnosti, která měla posoudit možná opatření pro zklidnění dopravy na několika místech v samotném městě a místních částech. Hlavním podkladem bylo několikadenní měření rychlosti projíždějících vozidel pomocí boxu s radarovou hlavicí a videodetekcí. Na Rokytně bylo měření provedeno ve dnech 13.-19.5.2019, radar byl umístěn na stožáru veřejného osvětlení u Nečasů (Starých). Za těchto 7 dnů zařízení zaznamenalo průjezd celkem 15.325 vozidel, z nichž přes 35% překročilo rychlost 50 km/h.

 Studie řeší i možné opatření, a to úsekové měření rychlosti v délce 450 metrů, tedy téměř přes celou obec. Jedná se o poměrně významnou investici s dalšími provozními náklady na administrativní vymáhání pokut, a proto není na nejbližší dobu plánováno. 

I nadále tak bude ve směru od Nového Města pouze ukazatel rychlosti (psali jsme zde) a v zatáčce snížená rychlost na 30 km/h. A pro dodržování rychlosti kontroly hlídek Policie ČR.

 

Detailní výsledky celostátního sčítání dopravy 2016 a vysvětlivky zkratek: