V průběhu května 2020 přibudou na stanovištích kontejnerů pro tříděný odpad dva nové typy:

  • šedé popelnice 240 l určené na drobný kovový odpad - svoz 1 x měsíc
  • oranžová popelnice 240 l určená na použité rostlinné oleje a tuky z domácností ve vlastnictví firma Fabio produkt viz. příloha  - svoz 1x14 dnů - dle zaplněnosti.

Změna: popelnice budou osazeny pouze na stanovišti pod Slonkovými, protože musí být přikotveny pevně k zemi (podmínka provozující firmy), a pozemek u Arché není obecní. 

Rozšiřování sběrných nádob pro tříděný odpad je dáno neustále se vyvíjecí legislativou, Město NMNM v tomto pouze plní příslušná nařízení.

Současně je v plánu již delší dobu připravovaná změna, podle posledních inforamcí Městského úřadu se uskuteční po skončení mimořádných opatření v souvislosti s epidemií Covid-19. Budou staženy společné hnědé kontejnery na bioodpad, naopak každá domácnost obdrží 240-litrovou hnědou popelnici. Od jara do podzimu pak bude vyvážena 1x za 14 dnů běžná popelnice a 1x za 14 dnů hnědá popelnice na bioodpad. O přesném průběhu budeme informovat.

V současném uspořádání kontejnerů dojde ke změně - přibude barva šedá a oranžová a ubude hnědá.