Všem obyvatelům Rokytna i jeho návštěvníkům přejeme zdraví, štěstí a pohodu do roku 2020.