Jak už zde v předchozích článcích bylo uvedeno, nastal čas začit se napojovat na hlavní vedení kanalizace, termín připojení je do 31. srpna.

Zde jsou typy osob provádějících zemní práce, se kterými je mimo jiné možno práce sjednat:

Petr Horníček: tel.: 773 109 676

Ladislav Mrkos: tel.: 732 788 562

Miroslav Gazi: tel.: 602 789 721- ruční výkopové práce