V úterý 4. června  proběhla zdárně již dlouho očekávaná kolaudace kanalizace. Nyní bude v nejbližších dnech vydán oficiální kolaudační souhlas a po nabytí právní moci se budou moci domácnosti začít napojovat dle informací v minulých článcích a pokynů v dokumentech, které obdrželi jednotlivé domácnosti při vyřizování stavebního řízení na MěÚ NMNM.

Aktuální termín pro napojení je určen do 31. srpna. Proběhne ale ještě jednání o možnosti posunu termínu vzhledem ke zdržení kolaudace a bude snaha vyjednat posun cca o dva měsíce. Aktuální informace budou opět vyvěšeny ve vitríně u čekárny a na webových stránkách obce.