V souvislosit s Rokem Karla Němce máte možnost navštívit několik kulturních akcí, podrobnější informace níže:

 

Dne 23.10. v 15:30 hod. proběhne na novoměstském katolickém hřbitově pietní akt u hrobu Karla Němce. Akci zahájí starosta města Michal Šmarda. Osobnost K. Němce přiblíží kunsthistorička Hana Klínková. Pokud to zdravotní stav dovolí, vystoupí i pan děkan Jan Daněk. A to vše za hudebního doprovodu pedagoga ZUŠ Martina Obra, který mimo jiné zahraje i oblíbenou písničku K. Němce. 

 

V pátek 25.10. v 18:00 hodin bude sloužena v katolickém kostele sv. Kunhuty mše za K. Němce. V tento den se před 140 lety v Novém Městě K. Němec narodil. 

 

V Horáckém muzeu se 18. prosince v 17:00 hodin  uskuteční  křest nové knihy věnované Karlu Němcovi, jejíž autorkou je již zmíněná Hana Klínková. 

 

Pro milovníky pohybu a děl K. Němce připravujeme novou naučnou stezku věnovanou dílu Karla Němce s mobilní aplikací "Skryté příběhy". K dispozici by měla být nejpozději do konce listopadu letošního roku. 

 

 

 

Podrobný program akcí naleznete v přiložené pozvánce.